VIP GRUP DANIŞMANLIK

Danışmanlık Hizmetleri

YATIRIM & DANIŞMANLIK

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır
Yurt içinde ve yurt dışında finans, ekonomi, hukuki, ticari, mali ve idari tüm alanlarda yönetim, finans ve yatırım danışmanlığı yapmak kaydıyla, her türlü danışmanlık ve yönetim hizmeti vermek ve tüm bu alanlarda iştigal eden kamu, yerli ve yabancı özel sektör kuruluş ve şirketlerinin danışmanlığını ve yönetimini üstlenmek.
Şirket yukarıda belirtilen amacına erişebilmek için;

1-Konusu ile ilgili olarak özelleştirmede dahil olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel ihalelere katılabilir ve taahhütlerde bulunabilir.
2-Konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler alabilir ve ya mümessillikler verebilir.
3-Konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında fuarlara iştirak edebilir;sergi,konferans v.b. toplantılar tertipleyebilir.
4-Konusu ile ilgili olarak distribütörlük, acentelik ve bayilik ihdas edebilir.
5-Taşınır ve taşınmazları satın alabilir, inşa edebilir, kiraya verebilir, ipotek tahsis edebilir ve fes edebilir, menkul rehni alabilir veya verebilir, satış vaadi, rehin ve ipotekte dahil olmak üzere menkul ve gayrimenkulle ilgili olarak her çeşit ayni ve şahsi hakları ihdas edebilir, başkaları lehine bu hakları tesis edebilir, tapu kütüğüne ve ilgili sicillere şerh ve tescil ettirebilir, üçüncü kişiler için rehin, ticari işletme rehni ve ipotekte dahil olmak üzere bu nevi hakları tesis ve tecil ettirebilir, üçüncü kişilerden ipotek alabilir veya üçüncü kişilere ipotek devredebilir, şirket lehine tesis edilen ipotek ve rehinlerin fek edebilir, sahip bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek rehin ve ticari işletme rehnide dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü kişiler adına her nam ve ne şekilde olursa olsun teminat olarak gösterebilir. Her türlü mali, ticari, idari ve hukuki işlemi gerçekleştirebilir, ithalat ve ihracat yapabilir.
6-Lisans, imtiyaz, marka, patent, know-how, teknik bilgi, sair fikri ve sınai mülkiyet haklarının iktisap edebilir, tecil ettirebilir, satın alabilir, kullanabilir, kiralayabilir, devredebilir, lisans verebilir ve bunlara ilişkin sözleşmeler akdedebilir.

dan1
dan2

Pazarlama Danışmanlığı

Neler mi yapıyoruz;

Firmaların Yatırım & Danışmanlık konularındaki ihtiyaçlarının belirlenerek , ihtiyaçları doğrultusunda hizmet sunuyoruz..

UZMANLIĞIMIZ

*** ENERJİ SEKTÖRÜ

*** GAYRİMENKUL

*** YÖNETİM ve İŞ GELİŞTİRME DANIŞMANLIĞI

Yönetim ve İş Geliştirme Danışmanlığı

Yönetim Kurulu organizasyon yapısını oluşturmak
Yönetim Kurulu raporlama sistemini oluşturmak
Performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması yapmak
Ücretlendirme esaslarına ilişkin önerileri değerlendirilmek
Performans artırıcı uygulamaları hayata geçirmek
Sistem ve süreçleri gözden geçirmek ve değerlendirilmek
Beş yıllık stratejik hedeflerin belirlenmesi sağlamak
İcra Kurulunu oluşturmak ve hedef odaklı bir yapıya kavuşturmak
Personelin görev ve yetki dağılımlarını yeniden belirlemek
Kurum iç denetim birimini oluşturmak
Kurum denetimini yaparak yönetim kuruluna rapor sunmak
Kurumsal toplantı formatı oluşturmak, yönetmek ve takip etmek
Rakip sektör analizi yapmak ve konumlandırmak
Talimat ve prosedürleri oluşturmak
Fiyatlama stratejileri ve taktikleri oluşturmak
Bütçelendirme ve bütçe yönetimini sağlamak
Bilişim teknolojilerinin optimizasyonu kurmak

Yönetim Kurulu organizasyon yapısını oluşturmak
Yönetim Kurulu raporlama sistemini oluşturmak
Performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması yapmak
Ücretlendirme esaslarına ilişkin önerileri değerlendirilmek
Performans artırıcı uygulamaları hayata geçirmek
Sistem ve süreçleri gözden geçirmek ve değerlendirilmek
Beş yıllık stratejik hedeflerin belirlenmesi sağlamak
İcra Kurulunu oluşturmak ve hedef odaklı bir yapıya kavuşturmak
Personelin görev ve yetki dağılımlarını yeniden belirlemek
Kurum iç denetim birimini oluşturmak
Kurum denetimini yaparak yönetim kuruluna rapor sunmak
Kurumsal toplantı formatı oluşturmak, yönetmek ve takip etmek
Rakip sektör analizi yapmak ve konumlandırmak
Talimat ve prosedürleri oluşturmak
Fiyatlama stratejileri ve taktikleri oluşturmak
Bütçelendirme ve bütçe yönetimini sağlamak
Bilişim teknolojilerinin optimizasyonu kurmak

Yönetim Kurulu organizasyon yapısını oluşturmak
Yönetim Kurulu raporlama sistemini oluşturmak
Performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması yapmak
Ücretlendirme esaslarına ilişkin önerileri değerlendirilmek
Performans artırıcı uygulamaları hayata geçirmek
Sistem ve süreçleri gözden geçirmek ve değerlendirilmek
Beş yıllık stratejik hedeflerin belirlenmesi sağlamak
İcra Kurulunu oluşturmak ve hedef odaklı bir yapıya kavuşturmak
Personelin görev ve yetki dağılımlarını yeniden belirlemek
Kurum iç denetim birimini oluşturmak
Kurum denetimini yaparak yönetim kuruluna rapor sunmak
Kurumsal toplantı formatı oluşturmak, yönetmek ve takip etmek
Rakip sektör analizi yapmak ve konumlandırmak
Talimat ve prosedürleri oluşturmak
Fiyatlama stratejileri ve taktikleri oluşturmak
Bütçelendirme ve bütçe yönetimini sağlamak
Bilişim teknolojilerinin optimizasyonu kurmak

dan3