Aksakal Danışmanlık

Danışmanlık Hizmetleri

Satış Danışmanlığı

Satış departmanı kurmak
Ürün ya da hizmetlerin planlamasını yapmak
Müşteri ihtiyaçlarını belirlemek
Yeni satış kanalları oluşturmak
Satış takip raporlarını hazırlamak
Satış ekibi koçluğu yapmak
Satış ekibi için prim sistemi kurmak
Müşteri odaklı satış yönetimi oluşturmak
Başarılı satış elemanı yetiştirmek
Satış sunum tekniklerini oluşturmak
Satış arttırıcı önerilerde bulunmak

dan1
dan2

Pazarlama Danışmanlığı

Neler mi yapıyoruz;

Pazarlama departmanın kurulması
Hedeflerin belirlenmesi
Hedef müşteri analizlerinin yapılması
Ürün gamının yeniden yapılandırılması
Pazarlama ve satış stratejilerinin belirlenmesi
Pazarlama, satış ve dağıtım organizasyonunun kurulması
Kurumsal kimlik oluşturulması, marka değerinin geliştirilmesi
Firmanın kurumsal pazarlama kimliğini ve stratejisini belirleyip tüm pazarlama çalışmalarında uygulanmasının sağlatılması
Yıllık veya belirlenecek dönemlerde özel pazarlama planlamaların yapılması ve pazarlama faaliyet planının belirlenmesi
Pazarlanacak ürün veya servis bazında hedefe yönelik müşteri ve pazar araştırmalarının yapılması
Pazarlaması sürecinde kullanılacak reklam bütçesinin (gazete, dergi, radio, tv, billboard, led tv, broşür dağıtımı, vs) belirlenmesi
Gelişmekte olan internet ve dijital pazarlama stratejisinin belirlenip uygulanması
Pazarlama sürecindeki reklam verme, reklam takip etme ve halkla ilişkiler hizmetlerinin yerine getirilmesi
Anketler vasıtasıyla pazarlama etkinliği denetiminin yapılması, sonuçlara göre reklam etkinliğini arttırıcı çalışmaların yapılması

Yönetim ve İş Geliştirme Danışmanlığı

Yönetim Kurulu organizasyon yapısını oluşturmak
Yönetim Kurulu raporlama sistemini oluşturmak
Performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması yapmak
Ücretlendirme esaslarına ilişkin önerileri değerlendirilmek
Performans artırıcı uygulamaları hayata geçirmek
Sistem ve süreçleri gözden geçirmek ve değerlendirilmek
Beş yıllık stratejik hedeflerin belirlenmesi sağlamak
İcra Kurulunu oluşturmak ve hedef odaklı bir yapıya kavuşturmak
Personelin görev ve yetki dağılımlarını yeniden belirlemek
Kurum iç denetim birimini oluşturmak
Kurum denetimini yaparak yönetim kuruluna rapor sunmak
Kurumsal toplantı formatı oluşturmak, yönetmek ve takip etmek
Rakip sektör analizi yapmak ve konumlandırmak
Talimat ve prosedürleri oluşturmak
Fiyatlama stratejileri ve taktikleri oluşturmak
Bütçelendirme ve bütçe yönetimini sağlamak
Bilişim teknolojilerinin optimizasyonu kurmak

dan3